Matteo Guidi

January 2015·Matteo Guidi

Matteo-1

Gener 2015

Aquest mes de Gener i per estrenar les intervencions mensuals "Todo lo que me gusta es ilegal, inmoral o engorda 2015" a l'espai nyamnyam tenim a l’artista Matteo Guidi treballant en col.laboració amb el Centre Penitenciari de Dones de Barcelona – Wad-Ras i l’Abel Pardo Vallejo, monitor d’arts plàstiques del centre.

“Todo lo que me gusta es ............, .............. o ................”

El projecte es desenvoluparà a l’espai nyamnyam el dijous 8 / dijous 15 / dijous 22 de 14h a 15h i dijous 29 a les 20:30h. Cada dimarts es realitzarà una sessió al centre penitenciari amb un grup de internes, i amb el resultat del treball, s’el.laborará la proposta que es presentará a nyamnyam el dijous següent. Per tant, a cada sessió, l'artista proposa una intervenció diferent en conjunció amb l'evolució del projecte (work in progress).

El projecte de Matteo Guidi, té com a objectiu primari utilizar la cuina com procés cultural creatiu i performatiu de individualizació i subjetivació, i com a eina de diàleg i canvi social per a afavorir la comunicació entre les internes del centre penitenciari i el dins i el fora. Durant quatre sesions de unes 2 hores, Matteo Guidi co-guiará conjuntament amb Abel Pardo, i amb la col.laboració de l’equip de nyamnyam, aquest taller amb el grup de internes del centre.

Considerant el menjar com una esponja cultural capaç d'emmagatzemar i desvetllar tramats, a través d'aquest breu cicle de tallers dins del centre penitenciari Wad-ras, s'elaboraran i crearan estratègies per adaptar-se o construir-se una normalitat alimentària, que sigui: recordada – imaginada – somiada – perduda – adaptada al context en el qual es troben les internes del centre; el menjar funciona com a tecnologia de relació.

El títol del cicle durant l’estada de Matteo Guidi, queda encara obert i de moment serà “Todo lo que me gusta es ............, .............. o ................”. De fet, seran les mateixes internes involucrades en els quatre tallers les que donaràn forma i contingut al nom del cicle durant el mes de Gener.

Dijous 29 de gener - Quarta sessió

Finale del projecte d'en Matteo Guidi a nyamnyam. Sessió de vespre on s'activarán tots els continguts que s'han anat generant a partir del treball amb les internes de Wad-ras, les converses a nyamnyam amb els assistents de cada dijous, els menús recopilats, les opinions sobre menjar i memòria, el menjar a la cel·la, les reaccions en situacions restringides, el dins i el fora, fruita o yogurt, la chicha, el economato o el perquè no hi ha llimona mai i en cap circunstància a la presó.

Matteo Guidi Matteo Guidi Matteo Guidi Matteo Guidi Matteo Guidi Matteo Guidi Matteo Guidi Matteo Guidi Matteo Guidi Matteo Guidi Matteo Guidi Matteo Guidi Matteo Guidi Matteo Guidi Matteo Guidi Matteo Guidi Matteo Guidi Matteo Guidi Matteo Guidi Matteo Guidi Matteo Guidi Matteo Guidi Matteo Guidi Matteo Guidi Matteo Guidi Matteo Guidi Matteo Guidi Matteo Guidi Matteo Guidi Matteo Guidi Matteo Guidi Matteo Guidi Matteo Guidi

Dijous 22 de gener - Tercera sessió

Tercera sessió d'en Matteo Guidi a nyamnyam. Després de la trobada amb un grup d'internes al centre penitenciari de Wad-ras, plantegem activar alguns dels temes de la nostra conversa des de la pròpia pràctica culinaria.

Matteo Guidi Matteo Guidi Matteo Guidi Matteo Guidi Matteo Guidi Matteo Guidi Matteo Guidi Matteo Guidi Matteo Guidi Matteo Guidi Matteo Guidi Matteo Guidi Matteo Guidi Matteo Guidi Matteo Guidi Matteo Guidi Matteo Guidi Matteo Guidi Matteo Guidi Matteo Guidi Matteo Guidi Matteo Guidi Matteo Guidi Matteo Guidi Matteo Guidi Matteo Guidi Matteo Guidi

Dijous 15 de gener - Segona sessió

Segona sessió d'en Matteo Guidi a nyamnyam. Plantegem un dinar al voltant de les temàtiques del menjar i les relacions de poder, i el menjar i la memòria. Dos temes que s'activaran a través de propostes textuals o visuals d'en Matteo que aniran generant el possible diàleg. Tot això mentre fem un "dining out" a l'estil de Pentonville.

Matteo Guidi Matteo Guidi Matteo Guidi Matteo Guidi Matteo Guidi Matteo Guidi Matteo Guidi Matteo Guidi Matteo Guidi Matteo Guidi Matteo Guidi Matteo Guidi Matteo Guidi Matteo Guidi Matteo Guidi Matteo Guidi Matteo Guidi Matteo Guidi Matteo Guidi Matteo Guidi Matteo Guidi Matteo Guidi Matteo Guidi Matteo Guidi

Dijous 8 de gener - Primera sessió

Matteo Guidi Matteo Guidi Matteo Guidi Matteo Guidi Matteo Guidi Matteo Guidi Matteo Guidi Matteo Guidi Matteo Guidi Matteo Guidi Matteo Guidi Matteo Guidi Matteo Guidi Matteo Guidi Matteo Guidi Matteo Guidi Matteo Guidi

CV

Matteo Guidi d'origen italià amb base a Barcelona segueix una trajectòria professional que es mou entre l'art i l'antropologia, i que està impulsada per l'observació de com els grups de persones gestionen el seu propi moviment (les seves accions), sobre una base diària, dins d'ambients ben definits que tendeixen a objectivar a les persones que hi viuen. Contextos que es consideren marginals o excepcionals, però que ell distingeix com a anticipadors d'escenaris futurs més comuns. Les seves obres han estat presentades a Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto (P), Kunstuniversität Linz (A), Akademie der Künste der Welt Colònia (D), International Academy Of Art Palestine Ramallah (PS), Magazzini del Sale Venècia, O’ Milan, Pastificio Cerere, Roma (I), Hanyang University Kyunggido (KR), Hangar, Barcelona (E).

Web site