Todo

Nyamnyam ha convidat a sis artistes/col.lectius:

Gener: Matteo Guidi, Febrer: Marc Caellas, Març: Txalo Toloza, Abril: Sociedad Doctor Alonso, Maig: Anibal Parada i Juny: Anna Pahisa, per a que es vinculin a l’espai de manera mensual. Cada mes, l’artista treballa sobre la seva temàtica o disciplina però en col.laboració amb l’equip de nyamnyam. El menjar funciona com a element dinamitzador del propi treball artístic de cada creador. No es preten portar al terreny culinari el seu treball, sinó crear un marc per tál de que la intervenció es pugui rebre com un tot i pugui ser un fil conductor que ajudi a endinsar-se en la part conceptual del treball.

Es realitzen quatre sessions per artista els tres dijous del mes de 14h a 15h i l’últim dijous al vespre. Per a mostrar i articular el treball, l’artista i nyamnyam treballen per a dissenyar què mengem, com es disposa i construeix l’espai, el nombre concret d’assistents, etc.

La finalitat genèrica del cicle és acostar el treball de cada creador/artista al públic, no desde la perspectiva de l'obra acabada, com podria succeir en una galeria, teatre, sala d'exposicions, etc. sinó volguent fer visible i entendible el procés de treball i de creació. Així es genera un marc de diàleg entre l'artista, molt acostumat a haver de generar dispositius acabats i presentar-los com a accions definitives sense marge d'error (en els contextos o espais que hem esmentat) i el públic, que pot participar, preguntar, observar o comentar la proposta. Tot això succeix en el marc simple i vinculador d'un possible dinar, esdeveniment al que tots estem acostumats a estar o participar, sense haver de tenir un coneixement previ de la dinàmica a seguir, com podria pasar en espais més establerts i consolidats com seria un museu o un teatre.

Per aquesta segona edició del cicle de intervencions, nyamnyam inicia un projecte editorial amb l’artista i comissaria Anna Dot i en col.laboració amb Adicciones Porquesí i l’Impremta Daví. S'ha establert que es publicarà un volum/llibre cada mes a priori de les intervencions, prenent com a base trobades de l'Anna Dot amb cada creador, i després donant-li una volta que barregi aquesta realitat amb una possible ficció-novela. Així pretenem defugir del catàleg que es produeix a posteriori i generar un material que es generi alhora o fins i tot a priori del que ho fa el propi cicle.

Aprofitant la presència, treball i continguts dels artistes del cicle, nyamnyam ha creat un programa educatiu en col.laboració amb Vanessa Tedejo Farré per tal de desenvolupar un taller mensual per a nens i nenes de 4 a 8 anys. Aquests tallers parteixen de trobades amb l’artista com a punt d’inici, després donem la forma adient al taller per a que els nens/es puguin rebre els continguts d’una manera directe i vivencial. Més info sobre els tallers aquí

Todo lo que me gusta es ilegal, inmoral o engorda és una frase extreta d’una cançó que vol crear un punt de partida per a que cada artista durant el seu mes, en pugui canviar el significat sense modificar l’estructura. D’aquesta manera, el títol es converteix en un tema amb variacions on sempre mantenim la última paraula com a referència explícita al menjar. El cicle va canviant de nom i prenent la forma o gust de cada creador. Durant el 2014, amb Anne Lise le Gac es va anomenar “Todo lo que me gusta es poligonal, intertropical o engorda” o amb l’Aimar Pérez Galí “Todo lo que me gusta es relacional, multifocal o engorda”.

El preu de l’entrada oscila enstre els 12 i els 20€ en funció de cada sessió.

Reserveu enviant un email a espai@nyamnyam.net